O društvu

 

 

Zgodovina

 

Rejci in ljubitelji konj iz Lukovice in okoliških občin so se zbrali 22. novembra 1996 z namenom ustanoviti društvo, ki bi jih povezovalo.

 

Ustanovni člani društva so:

1. Kveder Štefan, Sp. Koseze
2. Avbelj Jože, Videm
3. Cerar Matjaž, Sp. Koseze
4. Cerar Franc, Lukovica
5. Maselj Janez, Sp. Loke
6. Urankar Maks,Vrh
7. Pestotnik Peter,Koreno
8. Barlič Janez, Koreno
9. Cerar Franc, Sp. Koseze
10. Jeretina Matija, Straža
11. Štempihar Tomaž, Sp. Prapreče
12. Pestotnik Nikolaj, Sp. Koseze
13. Burja Miroslav, Brezovica
14. Barle Jože, Rafolče
15. Razpotnik Anton, Preserje pri Lukovici
16. Osolnik Rudolf, Škocjan
17. Lavrič Viktor,Krašnja
18. Vodlan Ludvik, Dolenje
19. Markovšek Anton, Zg.Loke
20. Cerar Stanistav, Preserje pri Lukovici
21. Cerar Janez, Šentvid
22. Capuder Franc, Sp. Prapreče
23. Merela Alojz, Sp. Javoršica
24. Smrkolj Ciril, Šentožbolt
25. Prelovšek Tomaž, Zlato Polje
26. Orehek Bogdan, Dob
27. Demojzes Anton, Domžale

 

Prvi predsednik društva je bil Štefan Kveder, ki je to dolžnost opravljal do leta 1999. Nasledil ga je Matej Kotnik, ki je društvu predsedoval do leta 2017.

 

 

Društvo danes

 

Sedanje vodstvo društva sestavljajo:

predsednik :
Stanislav Cerar

 

podpredsedniki : 
Simon Kveder
Janez Razboršek
Alojz Merela

 

tajnik: Romana Kveder

 

blagajnik : 
Marko Mihelčič

 

Članstvo se je z leti krepilo in je štelo:

Ob ustanovitvi   27 članov
Leta 2000         108 članov
Leta 2003         168 članov
Leta 2004         174 članov
Leta 2005         180 članov

 

V zadnjih letih društvo šteje okrog 110 članov. Glavnina  članov je iz Lukovice in okoliških občin kot so Domžale, Moravče, Trzin, Mengeš.

Glavni namen našega društva je druženje in izobraževanje naših članov. Med prireditve, ki jih redno pripravljamo vsako leto spadajo predavanja, konjenica, konjerejski dan, strokovna ekskurzija in blagoslov konj na god sv. Štefana.

Leta 2006 je bila ustanovljena častna konjenica, pod vodstvom stotnika Simona Kvedra. Takoj po ustanovitvi je imela zelo odmevno predstavitev ob sprejemu kardinala Franca Rodeta, ko je obiskal rojstno Rodico. V častni konjenici sodeluje  več konjenikov in voznikov vpreg. V letu 2016 je častna konjenica 11 konjenikov in dveh kočij sodelovala ob imenovanju novih vitezov viteškega reda sv. Jurija, evropske hiše Habsburg-Lothringen (Habsburško-Lotarinški) v Ljubljani.