Konjerejsko društvo Lukovica že več kot dvajset let povezuje rejce in ljubitelje konj z območja Lukovice in tudi okoliških občin. Društvo je nastalo iz potrebe po pridobivanju izkušenj ter različnih znanj s področja konjereje. V Črnem grabnu je bila v preteklosti zelo pomembna dejavnost furmanstvo – prevozništvo s konji, saj to območje leži ob zelo pomembni prometni povezavi. V času Rimljanov je bila to povezava med Oglejem in Celjem (Aquilea – Emona – Atrans – Celea), v času Habsburžanov povezava med Trstom in Dunajem, danes tod poteka avtocesta, ki povezuje vzhodni del države z glavnim mestom in zahodnim delom države.